IVAM/Gulbenkian - El poder amb el que saltem juntes

30 maig 2024

Satisfets de col·laborar amb el préstec d’una obra de Magda Bolumar

“Aquesta proposta pretén explorar de forma conjunta el treball de les dones artistes en Espanya i Portugal en els últims anys de la dictadura i els inicis de la democràcia.

L’evolució històrica de tots dos països té en aquests anys molts punts en comú. Tant Espanya com Portugal sofriren llargues dictadures, un règim autoritari i repressiu, marcat pel culte al líder i una organització de l’estat que s’assembla als feixismes, però amb un component tradicionalista i catòlic que els distingia d’estos. De fet, tots dos règims van adoptar el mateix lema per a resumir la seua ideologia. «Déu, pàtria i família.».

Als anys seixanta i primers dels setanta, es va incrementar notablement la presencia de dones artistes en els dos països, especialment als cercles alternatius i d’oposició al règim. Quan examinem la producció de les artistes espanyoles i portugueses de l’època, constatem que van adoptar un ampli ventall de medis i estils: abstracció i art normatiu, realisme tradicional, Pop art i realisme crític, conceptualisme i neodadaisme, entre altres. No totes s’ocuparen de reflexionar sobre la condició femenina, però un nombre significatiu de les obres realitzades per dones en eixos anys havien de veure, d’un mode o altre, amb temes propers a l’agenda feminista; amb la divisió sexual del treball, la construcció social de rols socials, la maternitat, la domesticitat o la violència sexual. No obstant, aquesta vessant feminista, o proto-feminista, va ser ignorada per la major part dels crítics de l’època (i fins i tot negada, en moltes ocasions, per les pròpies artistes). No ha sigut fins fa pocs anys quan algunes historiadores espanyoles i portugueses han començat a estudiar la dimensió política de molts d’aquests treballs.

L’exposició proposa revaluar el treball de les artistes espanyoles i portugueses del moment tenint en compte les seues especialitats con respecte al model anglosaxó i subratllant els múltiples paral·lelismes que podem trobar entre elles. També serà una oportunitat per a investigar possibles moments d’intercanvi i trobada entre les artistes dels dos països”.

 

Dates de l’exposició IVAM (València): 30 maig – 29 setembre 2024

Dates de l’exposició Gulbenkian (Lisboa, Portugal): 10 abril – 15 setembre 2025

Veure exposició
image description

IVAM/Gulbenkian - El poder amb el que saltem juntes

30 maig 2024