Group Show. Formes, signes, gests. Del biomorfisme a l’expressionisme abstracte
13 juny - 13 setembre 2024

Formes, signes, gests.

Del biomorfisme a l'expressionisme abstracte

Formes, signes, gests.

Formes, signes, gests. Del biomorfisme a l’expressionisme abstracte és una exposició que aplega un variat grup d’obres d’artistes molt diversos que, mitjançant l’ús de formes orgàniques insòlites, cal·ligrafies il·legibles i traços impetuosos, formulen una manera alternativa –de vegades fins i tot inversemblant– de representar l’entorn que ens envolta. La mostra abasta des dels anys trenta fins a l’actualitat, i planteja un recorregut per unes obres que ens qüestionen la mirada. Tant si és per mitjà dels materials emprats (bambú, encenalls, filferro, feltre, jute, poliestirè, pedra, etc.) com a través de la tècnica plàstica aplicada (collage, assemblatge, teixit), les obres exposades al·ludeixen a la necessitat de subvertir certes normes establertes de representació mentre ens mostren un món desorientador i inabastable necessitat d’eines que el desguarneixin de falsos lluentons.

Llistat d’artistes:
Karel Appel | Erwin Bechtold | Esther Boix | Rafael Canogar | Le Corbusier | Joan Furriols | Maria Girona | José Guerrero | Ramon Guillén-Balmes | Joan Hernández Pijuan | Antoni Llena | Alberto Magnelli | Henri Michaux | Georges Noël | Manuel Ángeles Ortiz | Jordi Pablo | Joan Rabascall | Jean-Paul Riopelle | Josep Royo | Jaume Sans | Antonio Saura | Joaquín Torres-García | Esteban Vicente | Moisès Villèlia