Joaquim Chancho: un referent de l’abstracció contemporània

EL TEMPS DE LES ARTS, 14-05-24

La Galeria Marc Domènech, seguint en la seva línia de recuperació, presenta una magnífica selecció de pintures i dibuixos de Chancho realitzats en el transcurs dels anys setanta. Es tracta d’una etapa força desconeguda, però crucial, ja que al llarg d’aquest període l’artista desenvolupa la gènesi del seu compromís amb una pintura sòbria que la despulla de qualsevol referent naturalista. Aquesta és la primera vegada en més de quaranta anys que s’organitza una exposició exclusivament plantejada per examinar i analitzar les obres d’una dècada tan rellevant en la seva evolució artística per dedicar-li l’atenció que mereix. És una creació essencialment autoreferencial que gira al voltant dels corrents minimalistes que a partir dels anys seixanta es van anar estenent per Europa i Amèrica i que molts artistes catalans van seguir per proposar una alternativa a l’informalisme. Constitueix un estadi d’una gran intensitat productiva i també d’una estricta radicalitat a partir del qual sorgirà el seu lèxic bàsic posterior i el compromís amb la geometria, tant conceptualment com formalment.

+ info