Martín Chirino. Escultures i dibuixos

Martín Chirino, "Espiral", 1985 tècnica mixta, tintes i ceres sobre paper 68,5 x 49 cm.
Martín Chirino, "El Alisio V", 2004 ferro forjat 122 x 122 x 70 cm.
Martín Chirino, "Retrato de dama. Crónica del Siglo XX", 2000 ferro forjat 57 x 58 x 37 cm.
Martín Chirino, "Carnet (Reina del Viento)", 1999 carbonet i tècnica mixta sobre paper 126 x 152,5 cm.
Martín Chirino, "Espiral del Viento II", 2004 ceres i tinta sobre paper 49 x 59 cm.
Martín Chirino, "Sunset II", 2007 ferro forjat 71 x 98 x 31 cm.
Martín Chirino, "Iberia III", 2005 ferro forjat 15 x 42 x 25 cm.
Martín Chirino, "Cruz y Pensamiento. Sobre el Barroco I", 2006 ferro forjat 35 x 29 x 34 cm.
Martín Chirino, "Homenaje a Marinetti X", 2007 ferro forjat 53 x 151 x 34 cm.
Martín Chirino, "Espiral / Aeróvoros", 1993 tècnica mixta, tinta i ceres sobre paper 63,5 x 44 cm.
6 Maig - 6 Juny 2008

En aquesta exposició es presenta una selecció de 13 escultures i 5 dibuixos d’un dels escultors espanyols més importants de la segona meitat del segle XX i sens dubte un dels que més han contribuït en mantenir i consolidar la tradició escultòrica en ferro forjat a Europa. A partir del recorregut presentat, el qual comença amb una important obra dels anys 50 "Composición constructivista II" (1957), no només queda palesa la destresa tècnica de l’artista i la seva voluntat de treballar en series, també s’evidencia com un dels grans focus d’atenció, durant tota la seva carrera artística, ha estat la representació del moviment.