Cardona Torrandell. Anys 50

Cardona Torrandell, 'Rostre', c.1957 oli sobre paper sobre fusta 32,5 x 24 cm
Cardona Torrandell, 'Rostre', c.1957 oli sobre paper  32,5 x 25 cm
Cardona Torrandell, 'Sense títol' c.1957 oli sobre tela 46 x 55 cm
Cardona Torrandell, 'Barca' 1957 oli sobre fusta 33 x 50,7 cm
Cardona Torrandell, 'Barca' 1957 oli sobre paper sobre fusta 33 x 50,6 cm
Cardona Torrandell, 'Barca-copa' 1957 oli sobre paper, sobre fusta 32 x 49 cm
Cardona Torrandell, 'Gat-màquina' 1957 oli sobre tàblex 50 x 65,5 cm
Cardona Torrandell, 'Gat-màquina' 1957 oli sobre paper sobre fusta 25,7 x 33,5 cm
Cardona Torrandell, Gat-màquina' 1957 llapis, llapis de color i tinta sobre paper 32,6 x 25,2 cm
Cardona Torrandell, 'Gat-màquina' 1957 llapis i llapis de color sobre paper 25,3 x 32,6 cm
Cardona Torrandell, 'Sense títol' 1955 llapis i pastel sobre paper 22 x 32 cm
Cardona Torrandell, 'Sense títol' 1955 llapis i pastel sobre paper 22 x 32 cm
Cardona Torrandell, 'Sense títol' 1955 llapis sobre paper 32 x 22 cm
Cardona Torrandell, 'Sense títol' 1955 llapis sobre paper 32 x 22 cm
06 Octubre - 30 Novembre 2022

"Aquesta exposició que presentem és un esdeveniment destacable. És, des de la dècada dels vuitanta, la primera exposició important dedicada a Cardona Torrandell a la ciutat de Barcelona. És més, es tracta de la primera mostra a la ciutat d’un conjunt significatiu de la seva primera etapa pictòrica des de l’any 1957, quan celebrà la seva primera exposició a les Galeries Laietanes. Aquella exposició, punt de partida de la trajectòria artística de Cardona, fou el tret de sortida d’una vida intensíssima dedicada a la pintura, però també va ser un fet insòlit. Els inicis de Cardona Torrandell, vistos amb perspectiva, són francament atípics. Un jove absolutament desconegut en els ambients culturals de la ciutat, que tan sols conreava la pintura com a afició, irromp amb força en el panorama artístic català. Fins al moment, tan sols se’n coneixia una intensa –tot i que soterrada– dedicació a l’escriptura, però, en cap cas, una inclinació artística."

Bernat Puigdollers


Foto: Cardona Torrandell, Gat-mussol, 1957 (detall)

 

Notícies relacionades: