Un desig de veure i viure d'una altra manera

LA VANGUARDIA, 31-01-10
Juan Bufill

Un desig de veure d'una altra manera, de percebre i experimentar les coses, els esdeveniments, d'una altra manera (...). Aquesta necessitat de veure i viure les coses d'una altra manera es pot apreciar també a l'obra de Jacques Lipchitz (1891-1973). Partia de visions anteriors (cubista, després surrealista i mitoògica), però a vegades el precursor era ell.