Patronatge i dignitat

EL PAÍS, 13-03-21
Ángela Molina

No sembla que hi hagi gaire d’interès a buscar fórmules per invertir els recursos públics i obrir futurs en què qualsevol creador pugui prosperar

“L’arc cronològic de l’exposició ‘Aquelles petites coses III’ abasta més de cent anys, des de les primeres avantguardes al contemporani (...) És en aquestes exposicions tan ben travades on els directors de museu poden trobar obres per omplir els buits de les seves col·leccions; seria una manera de no ferir la sensibilitat del contribuent i, per extensió, la dignitat dels artistes.”

Llegir aquí: Patronatge i dignitat