Magda Bolumar, una artista oblidada

EL TEMPS DE LES ARTS, 13-12-21
Conxita Oliver

La Galeria Marc Domènech mostra més d’una trentena de xarpelleres, moltes d’elles inèdites, realitzades entre els anys 60 i 80. L’exposició posa en relleu que les seves obres es desmarquen de les obres informalistes i proposen un llenguatge alhora orgànic i constructiu envoltat d’un cromatisme poc habitual a l’època. A partir d’entramats i estructures geomètriques que aporten ordre i equilibri, crea unes tensions compositives que evoquen constel·lacions i configuracions sorgides de la naturalesa.

Llegir aquí