Lluís Lleó. Als marges del dibuix

BONART, Novembre 2017
Albert Mercadé

Per a l’exposició de Tecla Sala, Lleó fa la seva aposta més ambiciosa (...). Presenta grans dibuixos, sobre paper Nepal i Bhutan. (...) Sobre els tretze grans llençols de paper disposats a Tecla Sala descansen geometries majestuoses, amb blaus marins i negres contundents, però mai saturats.