La galeria Oriol revisa les avantguardes de Léger a Dubuffet

LA VANGUARDIA, 15-01-12
Juan Bufill

De Léger a Dubuffet. Signes i gests del segle XX és una revisió parcial de les avantguardes del segle passat. (...). La mostra inclou diverses obres importants i reserva algunes sorpreses molt bones. Destacaré en primer lloc els tres quadres en blanc i negre de Victor Vasarely. (...) Igualment són també suggestius els dibuixos de Dubuffet, dos batibulls en forma de torre caòtica i de personatge múltiple fet de fragments i sense trets claramente distingibles.