Joan Rabascall: obra dels primers vint anys a París

Badaluc, 20-05-20
Aleix Mataró

L’exposició que acaba d’inaugurar la Marc Domènech es centra en el període de primeres experimentacions de tècniques durant els anys seixanta i també les del període dels anys setanta. Reuneix una vintena de peces. (...)
L’exposició a la Marc Domènech ens acosta l’obra dels dos primers decennis d’un artista que no ha perdut vigència.
Joan Rabascall: obra dels primers vint anys a París