Isabel Clara: Una vida entre Lorca Falla i Picasso