Inauguració 11 de desembre 2014 a 19.30h.

Alberto Solsona. L'abstracció en equilibri

“Ara que revisar el llegat del passat i qüestionar la infal·libilitat dels relats oficials es presenta com una qüestió inajornable, és també hora de recuperar allò que la urgència, el caos i l’eufòria del moment ens van impedir apreciar en la seva justa vàlua. Aquest és, en la meva opinió, el cas de Solsona. Algú que defugí els focus de poder, que mai va fer una pintura prêt-a-porter, però que visqué la seva vocació com una cosa ineludible, i, precisament per això, com una cosa radical, absoluta, davant de la qual no hi cabien compromisos ni concessions. Tornar avui a les seves obres és tornar a mirar amb altres ulls una època en la qual naixíem a un món nou, una invitació a fixar-se en detalls que llavors ens passaren inadvertits, i amb això a imaginar altres presents.” 
(Daniel A. Verdú Schumann)