Galeria del mes

DESCUBRIR EL ARTE, gener 2015
Antonio Ramos

“El galerista ha de generar opinió”
Encara que va obrir les seves portes al desembre del 2013, al barcelonès Passatge Mercader, la Galeria Marc Domènech és la culminació d’un projecte iniciat fa més de vint anys pel seu director, Marc Domènech (...)
Després d’ avantguardes del segle XX i Art contemporani, la galeria ha posat en marxa la sèrie Artistes retrobats, amb la que pretén recuperar l’obra de creadors que, per diverses raons, porten molts anys en silenci i el treball dels quals ens permet revisar la història de l’art i qüestionar alguns relats oficials. Així doncs, fins el 19 de febrer, presenta Alberto Solsona. L’abstracció en equilibri, exposició antològica del pintor co-organitzada amb la Fundación Almela-Solsona (...)