Barcelona torna a la carrera

ABC CULTURAL, 08-10-16
Anna Maria Guasch

“Aquesta instal·lació ex professo d’Escribà (París, 1969) dona un pas respecte a la seva particular manera d’entendre la pintura (...). Això explicaria la franja-corda-banderola que recorre la galeria, no només una clara transgressió a l’anatomia de llenguatges, sinó una buscada carnositat de la pintura, i una al·lusió al pas del temps, que és lo seu.”