Barcelona Gallery Weekend: no hi ha cinquè dolent

ABC, octubre 2019
Javier Díaz-Guardiola

Un bon sabor de boca
“Aquest cinquè BGW deixa un bon sabor de boca (...). El millor descobriment aquí va ser sense cap mena de dubte la Magda Bolumar de Marc Domènech (...), a l’ombra durant dècades del seu espòs, l’escultor Moisès Villèlia, i de la seva aposta organicista i surrealitzant, que la desmarca del informalisme imperant del seixanta.”