Abstracció i lirisme es fonen en el dibuix d'Alberto Magnelli