Videos

Biografia

Caldes d’Estrach, 1936

Magda Bolumar Chertó neix l’1 d’octubre de 1936 a Caldes d’Estrach (Barcelona). Al 1939 la seva família es trasllada a Mataró ciutat on posteriorment cursa els seus primers estudis. Bolumar inicia la seva trajectòria artística entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Connecta amb els membres del grup Dau al Set a mitjans dels anys 50 i coneix a l’escultor Moisès Villèlia amb qui es casa uns anys més tard. Participa en diverses exposicions col·lectives entre Mataró i Barcelona, i realitza individuals al Museu Municipal de Mataró. Als anys 60 comencen les seves primeres experiències amb la tela de sac o “xarpelleres”.